FinLink
Profesionalai - Profesionalams
Profesionalai - Profesionalams
Pagrindinis

Sėkmingai įgyvendintas ES paramos  
lėšomis finansuojamas projektas http://esparama.lt/

UAB "Finansinis modelis" sėkmingai įgyvendino projektą "Investicijų efektyvumo įvertinio skaičiuoklės WEB platformoje sukūrimas". Su Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų pagalba pagal Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo priemonę "Inočekis LT" buvo parengta techninės galimybių studija investcijų vertinimo skaičiuoklei sukurti.

 
PagrindinisMūsų kontaktai